Anne ve Çocuk

BEBEKLERDE GÖZ KAYMASINA DİKKAT

Saşılık (göz kayması) gözlerin paralel olarak bakamamasıdır. Çocuklarda en sık, içe kayma görülür. Şaşılıkta göz içe, dışa, yukarı veya aşağı kayabilir. Doğumdan sonra ilk 6 ay içinde saptanan bir içe kayma, bebek 1 yaşına gelene kadar kesinlikle tedavi edilmelidir. Özellikle içe kaymalarda, bir gözde tembellik gelişebilir. Göz tembelliğinin derinliği, şaşılığın miktarıyla ilgili değildir. Az miktardaki bir göz kaymasında, derin bir görme kaybı gelişebilir. Dışa kayma, erken evrede aralıklı olarak görülebilir. Bu tür bir kayma, zamanla kalıcı hale gelebilir. Dışa kayma, miyopiyle birlikte daha sıktır. Şaşılık ameliyatı, genel anestezi altında uygulanmalıdır. Cerrahide, göz küresi üzerinde yer alan hareket ettirici kaslarda, işlev artırıcı veya azaltıcı yönde değişiklikler yapılır. Her şaşılık türünün tedavisinde ameliyat gerekmez, bazı hastalar gözlük ile tedavi edilebilir.

Şaşılık nedir?

Gözlerin paralel bakış pozisyonunu kaybederek farklı yönlere doğru bakmasına şaşılık veya göz kayması denir. Gözlerden bir tanesi tam karşıya bakarken diğeri içe, dışa, yukarı veya aşağıya bakma durumunda olabilir.

Şaşılık neden olur?

Her bir gözde bulunan 6 adet kas, gözün çeşitli yönlere hareket etmesini sağlar. Bu  kasların birinin veya birkaçının görev yapamaması veya gözleri hareket ettiren diğer mekanizmaların bozulması durumunda şaşılık meydana gelir. Kayma durumu tek gözde veya her iki gözde aynı anda olabilir ayrıca sürekli olabileceği gibi zaman zaman da ortaya çıkabilir.

Şaşılığın görülme sıklığı nedir?

Görülme sıklığı, yaklaşık olarak çocuklarda yüzde 4 tür, kız ve erkek çocuklarda aynı sıklıkta görülmektedir. Erişkinlerin ise ancak yüzde 1’inde şaşılık görülebilmektedir. Bunların çoğu çocukluktan beri bulunan şaşılık vakalarıdır. Eğer erişkin kişide şaşılık aniden meydana geldiyse diyabet, tiroid hastalığı, myestania gravis, beyin tümörleri veya felçler araştırılmalıdır.

Şaşılık belirtileri nelerdir? 

Gözde paralelliğin kaybolması, gözlerde sulanma ve  ağrı, baş ağrısı, çift görme, üç boyutlu görüntünün kaybolması, bulanık görme, baş veya yüzün bir yana dönük olması şeklinde sıralanabilir.

Uzmanlara göre genelde görmeyen göz kayar. Bir gözün görmesinde özellikle erken çocukluk döneminde bozulma meydana gelirse genelde o gözde kayma oluşur. Bu durum bazen aileleri uyarması ve erken tedavi olanağı konusunda uyarıcı ve faydalı olabilmektedir. Özellikle bebeklik döneminde göz kaymasına neden olabilecek nedenlerin başında yüksek hipermetropi geliyor.  İki gözü birlikte odaklamayı başaramayan gözde kayma gelişir. Bu durum göz tembelliği ile neticelenir. Bazen kayma bir gözde olurken, bazı durumlarda her iki gözde de olabilmektedir. Genelde daha iyi gören göz tercih edilendir. Yeni doğan kataraktları kayma oluşturmadan önce genelde verdiği beyaz refle sayesinde tanınabilir ancak tanı konulmadığında ileri dönemlerde kayma nedeni olabilmektedir. Bir diğer konu göz arkası problemleridir. Bunlar içinde göz tümörleri önemli bir yer işgal etmektedir. Çocuklardaki göz tümörleri hızlı başlangıçlı olabilmekte ve gözde beyaz refleye neden olmaktadır. Özelikle fotoğraf çekimlerinde karşılaşılan göz bebeğindeki kırmızı refle normal iken, beyaz refle görülmesi anormal bir durum olarak kabul edilmektedir.

Bebeklerde kayma tedavilerinde ilk yapılacak olan sebebin tespitidir. Öncelikle sebebi ortadan kaldırdığımızda sorun düzelebilmektedir ancak bebeklerde bu durum sıkıntılı bir sürece de neden olabilmektedir. İlk 9 yaşa kadar göz hastalıkları açısından çocuğa yapılan yatırım çok önemlidir. Bu dönemde tedavi edilemeyen pek çok hastalık daha ileri yaşlarda tedavi edilemezken, işlevsel yetersizliklere neden olabilmektedir…